Tvärs över bilden sträcker sig en länga byggnader. Framför i förgrunden en gräsmatta. Till höger syns några träd med gröna löv. I bakgrunden en blå himmel med moln.

Gestaltningsuppdrag

2022-12-19 13:40

Rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall

Region Västernorrland söker en konstnär för ett uppdrag till utomhusmiljö, två konstnärer för uppdrag till rastgårdar och två konstnärer för uppdrag till rumsavskiljare i samvarorum. Totalt fem konstnärer, vars arbete börjar med att delta i en dialogprocess under tre träffar i Sundsvall. I dialogprocessen behandlas ämnen som vård, miljö och säkerhet för att få en inblick i den verksamhet som bedrivs vid Rättspsykiatriska kliniken. Samtidigt kan också gestaltningsidéer för uppdragen börja formas.

Utlysningarna finns publicerade på Konstpools digitala plattform, där också ansökan görs. Sista ansökningsdag är 22 januari 2023.

Utlysningar:

Utomhusmiljö

Rastgårdar

Rumsavskiljare i samvarorum


Tillbaka till toppen