Göran Dahlbergs stipendium 2015

2015-12-04 13:50

Anders Lidén får Göran Dahlbergs stipendium 2015

Styrelsen för Göran Dahlbergs Stiftelse för bildkonstnärer har tilldelat Anders Lidén, Härnösand, årets stipendium.
Stipendiesumman är 80 000 kronor. Motiveringen lyder: ”För sitt kompromisslösa måleri och sitt engagerande arbete för konsten, nationellt och internationellt.”

Stipendiet, som instiftades av framlidne konstvännen Göran Dahlberg, utdelades första gången 1997 och är alltså inne på sitt 18:e år. Stipendiet utlyses årligen på hösten och kan sökas av professionella konstnärer bosatta och verksamma i Ångermanland och Medelpad. Numera kan även de som tidigare fått stipendium söka ett nytt efter fem år.

Styrelsen består i år av konstnärerna Mats Caldeborg, Nordmaling, Erik Hedén, Örnsköldsvik, Samuel Andersson och Ann-Kristin Källström, Sundsvall. Summa 15 ansökningar hade inkommit. Utdelandet av årets stipendium sker på Härnösands konsthall lördag 19 december kl. 13.

Läs mer om Göran Dahlbergs stipendium

Volym 2015-12-04


Tillbaka till toppen