Grafström-Sandqvistska fonden 2020

2020-06-19 14:48

Utlysning av stipendium

Stipendiet delas ut för utbildning eller fortbildning till konstnärer med anknytning till Västernorrlands eller Jämtlands län. Stipendiet kan sökas av konststuderande eller yrkesverksamma konstnärer oavsett ålder förutsatt att ovan angivna kriterier uppfylls.

Ansökan ska innehålla:

  • CV.
  • Beskrivning av anknytning till Västernorrlands eller Jämtlands län.
  • Beskrivning av vad stipendiet avses användas till.
  • Arbetsprover.

Ansökan skickas till daniel.eklund@sundsvall.se eller:

Grafström-Sandqvistska fonden
c/o Sundsvalls museum
851 96 Sundsvall

Sista ansökningsdag är 29 augusti.


Tillbaka till toppen