Skrivbordsyta med kalender, pennor, papper och datormus.

Intresserad av extratimmar som konstnärlig rådgivare?

2020-03-12 11:47

Tidvis behöver vi på Konst Västernorrland sakkunniga som hjälp vid uttagningar till stipendier, gestaltningsuppdrag och dylikt. För att inte behöva gå ut med utlysning vid varje tillfälle vill vi skapa ett register med personer, konstnärer i Västernorrland, som vi kan kontakta när behov uppstår. I uppdraget kommer den konstnärliga rådgivaren samarbeta med tjänstepersoner på Region Västernorrland.
Reseersättning och timarvode enligt KRO:s rekommendationer. Skicka in intresseanmälan som ska innehålla namn, adress, cv och några ord om varför du är intresserad till konst.vasternorrland@rvn.se senast 23 mars.


Tillbaka till toppen