Östersunds kommunvapen, en sköld krönt av gyllengula fästningstorn som bildar formen av en krona. Under en blå vapensköld prydd av ett älghuvud i vitt. Till höger texten ”Östersunds kommun” och det sydsamiska namnet ”Staaren Tjielte”.

Konstnärer sökes till gestaltningsuppdrag

2022-02-16 17:17

Östersunds kommun söker yrkesverksamma konstnärer för framtida gestaltningsuppdrag.

Kommunen vill att så många konstnärer som möjligt ska ansluta sig till DIS, dynamiskt inköpssystem, för upphandling av konstnärliga gestaltningar. DIS möjliggör för fler och mindre lokala aktörer att leverera konstnärlig gestaltning till kommunen. Till exempel kommer gestaltningsuppdrag till Odensalaskolan, Lugnvikskolan och Storsjöstrand att utlysas inom DIS.

För mer information om DIS, se Östersunds kommuns webbsida.


Tillbaka till toppen