Del av trottoar, asfalt sett uppifrån. På asfalten är tre stycken rutor ritade på rad med rosa och vit krita. I varje ruta är ett frågetecken i samma färger.

Konstnärlig gestaltning vid Saltvik, Härnösand

2023-01-20 15:01

Utlysning

Härnösands kommunfastigheter och Härnösands kommun välkomnar yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för deltagande i upphandling avseende konstnärlig gestaltning vid utvecklingsområdet vid Saltvik.
Maximalt tre konstnärer tilldelas skissuppdrag. Urval sker via två jurygrupper med sakkunniga.

I Saltvik, strax utanför Härnösands centrum växer ett nytt område fram, detaljplanerat för att möjliggöra industri, verksamheter och näringsliv. Ett sammanhängande verksamhetsområde som ska utformas med en hög arkitektonisk kvalitét och genomtänkta material för att passa kringliggande bebyggelse och landskapsbild.

Den konstnärliga gestaltningen med placering utomhus får gärna uppmärksamma kraften i den lilla staden som växer, gärna innehålla ljus/belysning och komma att bli ett positivt riktmärke för det nya området.

Budget á skissuppdrag: 30 000 kr (max tre uppdrag delas ut).
Budget för huvuduppdraget: 600 000 kr.
Behörighet: yrkesverksam konstnär.
Sista dag för intresseanmälan: 6 februari.

Intresseanmälan ska göras i kommunens system för upphandling, e-Avrop.

Tidsplan, ekonomi och övrig information

Intresseanmälan via e-Avrop

 


Tillbaka till toppen