Renderad bild av den planerade järnvägsbron, Härnösand.

Konstnärligt gestaltningsuppdrag

2019-03-08 12:36

Uppdrag i samband med bygge av järnvägsbro i Härnösand

Härnösands kommun bjuder in konstnärer att anmäla intresse för konstnärlig gestaltning i samband med byggandet av en ny järnvägsbro i Härnösand. Gestaltningen kommer vara placerad utomhus.

Den nya bron skapar flera utrymmen lämpliga för konstnärliga gestaltningar.
Samtliga trafikanter som färdas på väg E4 genom Härnösand kommer tydligt att kunna se den nya brons norra sida med tillhörande vägbank.

Två konstnärer tilldelas skissuppdrag och efter urvalsprocess tilldelas ett av förslagen genomförandeuppdraget.

Ansök senast 31 mars 2019.

För utförlig information om uppdraget, villkor och intresseanmälan, se Härnösands kommuns webbsida.

 


Tillbaka till toppen