Porträttfoto av Christer Carlstedt. Man med skägg iklädd luvtröja, i bakgrunden en teckning i gråskala.

Konstsamtal om Christer Carlstedt i minnesutställning

2021-06-03 13:52

I den pågående och mycket sevärda minnesutställningen om Christer Carlstedt vid Nordingrå Konstby i Vännersta arrangeras två konstsamtal. I det första nu på lördag 5 juni medverkar Jan K Persson, som nära kände Christer och följt hans konstnärskap sedan 1980-talet. Utställningen avslutas med ytterligare ett samtal söndag 27 juni. Båda samtalen börjar klockan 18. Se detaljer nedan.

Utställningen pågår fram till 27 juni och är öppen lördagar och söndagar.
I pressutskicket skrivs:

I minnesutställningen ”Maskros” får vi möta den nyligen bortgångne konstnären Christer Carlstedt på nytt. Genom hans verk erfar vi handens arbete, tunna streck och små gester framkallar bilder som rymmer allt.

Under en period använde han små maskrosor i sina verk vilket gett upphov till namnet på utställningen. Med Christers karaktäristiska omsorg för detaljer, placerades blommor i minimalistiska skåp, där den ihåliga stjälken stadgades upp i ett borrat hål i träplattan.
Med tiden vissnade de sakta ner och uttrycket blev ett annat. 
Christer Carlstedt var bildkonstnär och grafiker som under hela sitt liv var verksam i sin hemstad Örnsköldsvik där han var med och startade Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad som han var aktiv i fram till sin död i oktober 2020.
Hans betydelse som kulturbärare i regionen går inte att överskatta då han alltid var engagerad i verkstaden och föreningens bästa, något som bottnade i hans kärlek till den taktila grafiken samt en tro på det kollektiva arbetet.

Under utställningsperioden arrangeras två konstsamtal:
5 juni samt 27 juni klockan 18.00.
Anmälan till kontakt@nordingrakonstby.se
Utställningen arrangeras tillsammans med Nordingrå Konstnärsverkstad.
Adress: Vännersta 109, Nordingrå
Utställningsperiod: 29 maj–27 juni
Öppettider: lördagar och söndagar 11–17.00

Objekt av Christer Carlstedt. Skåp med locket öppet, insidan gul. Ett rött löv på insidan av locket och en fröfjunig maskros i skåpet.
Objekt av Christer Carlstedt. 
©Christer Carlstedt/Bildupphovsrätt 2021.


Foto: Jan K Persson

Volym 2021-06-03


Tillbaka till toppen