Mot gul bakgrund syns i högra kanten delen av jordgloben där 62:a och 63:e breddgraden ritats ut. Texten ”Var som helst” står tydligt utskrivet i svart.

Kris Kraft och Kultur ”Var som helst”

2022-05-04 15:45

Konferens och kvällsföreställningar 19 maj i Härnösand

Den 19 maj arrangerar nätverket North Cultitude 6263 och Härnösands Kollektiva Konstnärsverkstad en konferens och kvällsföreställningar i Härnösand. Under dagen berörs frågor kring centrum – periferi bland annat genom att lyfta konstnärskap och skapa samarbeten längs 62 och 63 breddgraden. Vem definierar centrum på en rund jord?

Konferens "Kris, Kraft och Kultur" 
Tid: 10.00–16.30
Plats: Sambiblioteket Härnösand, fri entré.
Om nystart för kulturen och att konsten finns överallt. Kraft och Kultur utanför "centrum".
Medverkande: Amanda Lind "Från kris till kraft, kulturens återstart", Jon Brunberg "Återstart eller nystart?" Konstnärernas Riksorganisation, Terese Bengard Hela Sverige ska leva, Ida Rödén konstnär "Den självorganiserade samtidskonsten", Clara Bodén, regissör filmen "Stamnätet", Thierry Mortier konstnär "Kvadrennalen, Konstens roll i ett fritt samhälle", Jonas Nilsson Nuuk Nordisk kulturfestival "Centrum - Periferi perspektiv", Mats Jonsson serietecknare "Åter till Ådalen" , Amund Sjølie Sveen NORDTING "Pan Nordic Rebellion". Moderator Linda Nordlander Frisk.
Önskas köpa lunch meddela info@kkvh.se

Konst och musik ”ART ALONG 6263 #9”
Tid: 18.30
Plats: Bryggeriet Härnösand, pris 150 kr.
En inspirerande konst och musikkväll längs 62 och 63 breddgraden.
Musik, magi, konst, jazz, opera, folk- och konstmusik, film m.m. 
Arkadia magiker, operastudenter från Härnösands folkhögskola, Airborn ljudkonstgrupp, konstnärer Michele Uccheddu, Martin Palmer, musiker Charlotta Kerbs Wasa, Jens Comén Östersund, Ulrika Bodén Sundsvall, Göran Månsson Ånge, Andreas Westerberg film "Slipsnålen", Ida Rödén konstnär m.m.
Begränsat antal biljetter, anmälan till andreasbrannlund@hotmail.com 
Obs! Meddela om ni vill äta så köket vet.

Arrangemangen görs av North Cultitude 6263, KKV Härnösand i samarbete med Malakta Art Factory med stöd av Nordisk Kulturkontakt, Härnösands kommun, Region Västernorrland, Länskulturen Jämtland/Härjedalen, Kultur Österbotten.

Loggor från de som stöttat arrangemanget. Från vänster: North Cultitude 6263, Nordiska ministerrådet, Härnösands kommun, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, KKV Härnösand.

Tillbaka till toppen