Landstinget Västernorrland är nominerat till priset Kulturplanernas Kulturplan!

2016-06-30 11:47

”Kulturplanerna är väldigt luddiga. Kulturpolitik måste inte vara luddig och flummig, bara för att konsten ska vara fri”. (Kristoffer Svenberg i Konstnären)

För att sätta fokus på den regionala kulturpolitiken och det viktiga arbetet med framtagandet av kulturplaner delar Konstgrupp Almedalen ut diplom till de olika regionerna under Almedalsveckan i Visby 2016. Landstingen Västernorrland har nominerats!

Konstgrupp Almedalen har under våren studerat de olika regionernas och länens kulturplaner. Kulturplanen är ett viktigt dokument och verktyg för den regionala kulturpolitiken. Hur kulturplaner formuleras synliggör regionernas kulturpolitik och med vilka insatser dessa skall nås. 

Kulturplanernas Kulturplan tilldelas den kulturplan som på ett stringent vis genom ett genomtänkt strukturellt upplägg och välgjord grafisk design bäst åskådliggör vilken form av dokument kulturplanen är och hur den används som verktyg i det kulturpolitiska arbetet. Detta genom redogörelse för den regionala kulturpolitikens förutsättningar i relation till stat men också för tydliga regionala målformuleringar och beskrivningar av relevanta och konkreta insatser för att uppnå målen. 

Konstgrupp Almedalen (KA) vill organisera konsten, diskutera samtidskonstens position i samhället och skapa möten med våra beslutsfattare.


Tillbaka till toppen