Martin Skimutis, ”Liston", återvinningsmaterial. ©Martin Skimutis. Foto: Jonas Lundqvist.

Martin Skimutis är årets stipendiat

2020-05-20 18:12

Sparbanksstiftelsen Norrlands konstnärsstipendium

Konstnärsstipendiet från Sparbanksstiftelsen Norrland gick i år till konstnären Martin Skimutis med rötterna i Ramvik, Härnösand.

Stiftelsen motivering: ”Martin Skimutis återskapar ömsint objekt och platser, präglade av tystnad och frånvaro, som väcker tankar om livets sårbarhet. Med stor detaljrikedom berättar han om miljöer som skapats i en tid av framtidstro eller formats av vårt moderna levnadssätt; en civilisationskritik som drabbar betraktaren."

Stipendiet går inte att söka och delas varje år ut till en ung och lovande konstnär med koppling till Västerbotten eller Västernorrland och syftar till att uppmuntra kulturlivet i regionen.

Som vanligt delades stipendiet ut på Sparbanksstiftelsens årsstämma men till skillnad mot tidigare år skedde utdelningen digitalt.

Mer information finns på Sparbanksstiftelsen Norrlands webbsida


Tillbaka till toppen