Jan K Persson, Ute på myren. Bilden är något beskuren. ©Jan K Persson/Bildupphovsrätt 2019.

Mottagare av Mitt-salongens två priser

2019-05-15 10:02

Jan K Persson och Maria Olsson utsedda

Konstutställningen Mitt-salong på Exercishallen i Östersund har avslutats och pristagare har utsetts till två av de 137 deltagarna. Detta är första gången en jurybedömd konstsalong arrangeras i Östersund. Det är konstnärer från region Jämtland/Härjedalen och Västernorrland som bjudits in.

Två priser utdelades varav det ena avgjordes av publiken. Mitt-salong gästades av 1500 besökare varav 800 röstade på publikens pris. I hård konkurrens gick priset till konstnären Maria Olsson, bosatt i Ås i Jämtland.

Maria Olsson, Handarbete, akryl och olja. ©Maria Olsson/Bildupphovsrätt 2019.
Maria Olsson, Handarbete, akryl och olja.
©Maria Olsson/Bildupphovsrätt 2019.


Ett pris gavs också en konstnär som utsetts av en inbjuden jury bestående av Lars Nittve och Isabella Nilsson. Mitt-salongens jurypris gick till Jan K Persson verksam i Härnösand i Västernorrland. Det var målningen Ute på myren som de fastnade för. Juryns motivering var:

”Ute på myren gestaltar en plats, en plats i ett landskap, men är också ett porträtt av ett landskap. Målningen talar både om platsens stillhet, dess kontraster av mörker och ljus och färgens förvandlingar i ljuset. Scenen lyfter fram en flyktighet som laddas av förgrundens händelser. Motivet i Ute på myren skildras som en föränderlig hägring. Luftens och atmosfärens skiftningar gestaltar en plats där natur och skapande uttryck i färg, form och rörelse talar med varandra. Det till synes gäckande i karaktären av naturens element ger oss minnet av upplevelser, porträttet av landskapet, att återupptäcka och återfå.”

Priset ges av Mitt-Salong 2019 och uppgår till 30 000 kronor.

Foto: Andreas Brännlund

 


Tillbaka till toppen