Ljusgrå silhuett av karta som visar de fyra nordliga länen samt en text som säger: Open Call: inköp av konst.

Open Call: inköp av konst

2021-03-04 09:08

Med anledning av covid-19 samarbetar fyra norrlandsregioner kring inköp av konst. Konstnärer från Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten bjuds in att presentera verk och har möjlighet att bli inköpt av någon eller några av de fyra regionerna. Verken ska placeras i offentliga vårdmiljöer och möta människor i livets alla skeenden.

Samarbetet syftar till att stötta de norra länens konstnärer under pandemin, samt att öka kunskapen om konstnärerna i respektive län och få en större spridning av konstinköpen. Den sammanlagda summan för inköp är beräknad till 850 000 kronor. Pris per verk: upp till 30 000 kr (exkl. moms).

Du som söker ska vara yrkesverksam konstnär inom bild och form, bosatt i något av de ovanstående fyra länen. 

Sista ansökningsdag är 31 mars 2021

Mer information och ansökan finns på Region Västernorrlands webbplats


Tillbaka till toppen