Karta, Norrbotten

Open call, Norrbotten

2020-04-17 19:37

Inköp av konst

För att stötta konstnärer i Norrbotten under det ekonomiska avbräck som covid-19 orsakat koncentreras en stor del av Region Norrbottens årliga konstinköp till maj månad. Av den årliga konstbudgeten på 500 000 kronor avsätts 300 000 kronor för detta ändamål. Därför bjuds norrbottniska konstnärer in till ett open call. Ett urval kommer att ske under början av maj. Målsättningen är att det skall leda till konstinköp av cirka 20–30 norrbottniska konstnärer.

För mer information och ansökan, se Resurscentrum för konst i Norrbotten.


Tillbaka till toppen