Logotyp, Galleri Syster.

Open Call: SamArtBete

2019-05-24 14:19

Galleri Syster utlyser tre samarbetsprojekt för konstnärlig produktion

Det pågår saker i norr, konsten hittar nya rum och nya samarbeten. Galleri Syster går in i 2019 med miljonstöd från Postkodstiftelsen samt starkt stöd från Statens Kulturråd, Region Norrbotten, Luleå Kommun och Längmanska Kulturfonden. Som exempel utlyser Galleri Syster tre samarbetsprojekt för konstnärlig produktion: SamArtBete.

Norra Sverige behöver mer konst och kultur för att vara en relevant plats att bo och verka på. Norra Sverige behöver fler konstnärer och fler sätt för dess konstnärer att nå ut på den nationella och internationella konstscenen. Målsättningen med SamArtBete är att skapa förutsättningar för högkvalitativa konstprojekt.

Villkor:
Du som konstnär verksam i Norr- eller Västerbotten kan ansöka om att göra ett konstprojekt tillsammans med en annan konstnär (den andra parten kan vara verksam var som helst i världen).
Projektet ska redovisas i någon form på Galleri Syster innan projekttidens slut. Det kan ske genom en utställning, en publik föreläsning om den konstnärliga processen, en publikation eller på annat sätt som vi kommer överens om under projekttidens gång. Det kan också komma att även redovisas på annan plats, beroende på projektets utformning.
De båda konstnärerna i varje projekt erhåller ett stipendium om 50 000 kr/person plus utställningsersättning eller motsvarande om 8 000 kr/person (inklusive moms).
Galleri Syster bekostar resor och uppehälle samt en mindre summa för produktionskostnad. Summorna varierar beroende på vilken konstnär du väljer att samarbeta med och hur ert projekt ser ut. Efter att ert projekt blivit utvalt gör vi upp en detaljerad budget i samverkan med er.
Under SamArtBetet vill vi att ni gästpostar på Galleri Syster instagram.
Efter projektets slut inkommer du med en kort sammanfattning i text och bild för Galleri Systers redovisning.

Tidsplan:
Sista ansökningsdag: 30 juni.

Mer information om projektet och ansökan finns på Galleri Systers webbsida


Tillbaka till toppen