Monokromt foto i rosa ton. En betongtrappa med metallräcke sedd från sidan. En del av byggnadens fasad syns också.

OPEN CALL: Vistelsestipendier

2022-11-11 14:25

KKV Härnösand utlyser två korta residens

Härnösands kollektiva Konstnärsverkstad KKV Härnösand utlyser 2 korta residens, i form av vistelsestipendier inom textil och grafik, som en del i strävan att öppna upp verksamheten för nya konstnärskap.

Residenset kan sökas och delas ut till verksamma konstnärer boende i Sverige. Stipendiesumman 17 500 kronor är kopplad till en 10 dagar lång vistelse i Härnösands kollektivverkstads lokaler under mars 2023.

Urvalsgruppen består av två yrkesverksamma konstnärer i samarbete med kommunens konstintendent.

Residenset omfattar en gemensam period för två konstnärer att under 10 dagar arbeta i Härnösands kollektivverkstads lokaler. I residenset ingår att konstnärerna enskilt eller gemensamt presenterar en publik föreläsning om sitt/sina konstnärskap.

Ansök senast 20 november 2022.

Mer information finns på KKV Härnösands webbsida


Tillbaka till toppen