Arkitektritningen av Museum Anna Nordlanders mobila konstrum ”Prisman” visar en koniskt formad konstruktion med glas- och träpartier. Prisman – MAN:s stora satsning på ett mobilt konstrum.

Prisman - MAN:s stora satsning på ett mobilt konstrum

2021-05-31 11:19

MAN, Museum Anna Nordlander, är en av de aktörer som efter sommaren ska flytta in i SARA – Skellefteås nya kulturhus. Parallellt med flytten har MAN beslutat att låta bygga ett mobilt konstrum i syfte att arbeta med samtidskonst i hela regionen. 

I det mobila konstrummet Prisman kommer det vara fokus på konstutställningar och konstpedagogisk verksamhet. MAN:s mål är att utställningarna ska växa fram i relation till platsen tillsammans med kulturaktörer och företag i värdkommunen. Prismans unika arkitektur med stora glaspartier gör att besökaren kan uppleva konsten under dygnets alla timmar.

Hållbarhet är ett återkommande tema i MAN:s verksamhet och det finns en ambition att till så stora delar som möjligt bygga Prisman av lokala material, och framförallt spillvirke. Det är arkitekten Shirly Holmberg som ritat Prisman och med Västerbotten som inspiration landade hon i en design som för tankarna till vatten och berg.

Förhoppningarna för Prisman är att den ska bli en attraktion i sig, ett besöksmål och bidra till en ökad gestaltad livsmiljö på den plats Prisman befinner sig på. Den kommer stå centralt i en eller två värdkommuner per år och flyttas med hjälp av lastbil. Projektet möjliggörs med stöd av Boverket och MAN beräknar kunna hålla sin första utställning i Prisman under andra halvan av 2022. Alla besök kommer vara kostnadsfria.

Denna notis bygger på ett pressmeddelande från Skellefteå museum.


Tillbaka till toppen