Illustration, projektledare sökes till MAN.

Projektledare sökes till MAN

2019-08-20 12:43

Museum Anna Nordlander söker en projektledare för Skapa spår

Konstkonsulenterna i Västerbotten utvecklar ett internationellt residensprogram för samtida urfolkskonstnärer och nordiska konstnärer. Utformningen av residensprogrammet förbättrar möjligheter att skapa och presentera konst i hela länet genom att etablera produktionsplatser och mötesplatser på landsbygd och i glesbygd. Till detta söker MAN Museum Anna Nordlander nu en projektledare om 50% under som längst 3 år.

Projektets målsättning är att utveckla internationell residensverksamhet som innehåller vistelse, produktion och presentation. Residensprogrammet ska skapa strukturer för att stödja, utveckla och presentera urfolkskonst och därigenom skapa mer utrymme för den samiska samtidskonsten i Sverige.

Som projektledare för Skapa Spår arbetar du operativt med koordinering och planering av besökande konstnärers vistelse i Västerbotten. Du arrangerar konstnärspresentationer på olika orter i länet och är konstnärernas kontakt gentemot företag, förvaltningar och organisationer. I uppdraget ingår att utveckla och samverka med internationella, nationella, regionala och lokala kontakter.

Du arbetar nära konstkonsulenten och arbetsgruppen för projektet och rapporterar kontinuerligt till konstkonsulenten.

Din arbetsplats är MAN Museum Anna Nordlander i Skellefteå men du kommer till stor del att arbeta på de platser i länet där projektet befinner sig under vistelseperioderna. Arbete kvällar och helger förekommer liksom resor i och utanför länet.

Sök senast 28 augusti.

MAN Museum Anna Nordlander


Tillbaka till toppen