Foto: Lena Ylipää, taget under Skypemöte mellan Konstkonsulenterna i Norr.

Region Norrbotten söker konstkonsulent

2019-03-26 16:23

Jobbtips!

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid inom Region Norrbotten. Som konstkonsulent arbetar du strategiskt och operativt för att stärka, främja och utveckla konstområdet i Norrbotten, du:

- fungerar som länk mellan olika aktörer från civilsamhället, offentlig sektor och konstområdet.
- stödjer projekt och verksamheter som utvecklar barn och ungas lust och kompetens inom området.
- stödjer projekt och verksamheter som stärker det konstpedagogiska fältet.
- stödjer externa verksamheter, civilsamhälle och yrkesverksamma inom bild- och formområdet.
- initierar fortbildningsinsatser och aktiviteter inom bild- och formområdet.
- samverkar med utbildningsinstitutioner i Norrbotten.
- samverkar med regionala verksamheter inom konstområdet: konsthandläggare, Resurscentrum för konst, Konstmuseet i Norr och Havremagasinet.
- samverkar med konsulenter inom andra konstområden samt konstkonsulenterna i norrlänen.
- deltar i nationella nätverk och vid behov även internationella.
- är sakkunnig inom bild- och formområdet.

Till mer information och ansökan


Tillbaka till toppen