Foto av kåta i solupplyst skogsglänta.

Residens med inriktning samiskt kulturarv

2020-11-20 11:29

Nytt residens i Västernorrland

Det primära syftet med residenset är att stimulera och gynna kulturarvsområdet med fokus på samiskt kulturarv, samt arbeta efter målen i Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland.

Residenset är inget residens i traditionell bemärkelse, eftersom kulturskaparen inte kommer att erbjudas logi. Arbetet kommer att ske på den plats du helst arbetar, med besök och kontakt med samverkansparterna utifrån ditt intresse.

Under residenset kan du få möjlighet att göra research kring inriktningen, utifrån ditt eget skapande. Du kan få tillgång och introduktion till kulturmiljöer i Örnsköldsviks kommun, samlingar hos arkiv, bibliotek och museum samt kontakt med länets kunniga samiska föreningar.

Arbetet inom residenset ska omfatta en månads arbetstid, som kan fördelas över en längre period, dock max fyra månader. Tidpunkt för residensets genomförande sker i överenskommelse mellan den sökande och samverkansorganisationerna.

Resultatet av arbetet under residenset ska tillgängliggöras för en allmänhet i länet, gärna med hjälp av digitala kanaler. Rättigheterna till resultatet tillfaller dig men samverkansorganisationerna har rätt till att tillgängliggöra ditt arbete i respektive verksamhet under en begränsad tid. Du ges möjlighet att uppmärksamma ditt skapande genom intervjuer och löpande marknadsföring på sociala medier under tiden residenset pågår.

Residenset erbjuder kulturskaparen:

  • Arvode för en månads arbete om 50 000 kronor + moms (F-skatt är ett krav).

  • Studiebesök.

  • Kunskapsunderlag.

  • Kontaktperson på varje verksamhet.

  • Stöd vid tillgängliggörande insatser.

 

För utförligare information om residenset, se Region Västernorrlands webbplats.

Residenset anordnas av Region Västernorrland i samverkan med Örnsköldsviks kommun, Riksarkivet Härnösand, Västernorrlands museum, Regionbiblioteket Västernorrland samt Örnsköldsviks och Västernorrlands sameföreningar ett residens med inriktning samiskt kulturarv.


Tillbaka till toppen