En svävande drake över ett vidsträckt landskap med både blå och molnig himmel. En regnbåge syns till vänster.

Seminarium

2021-12-03 15:26

Offentlig konst – hur gläntar vi på dörren till nya konstnärskap?

2020 avslutade Statens konstråd sitt projekt Kunskapsnav offentlig konst och nu behövs att andra aktörer tar ansvar för utvecklingsarbetet med offentlig konst inom bild- och formområdet. I samarbete med Kc Öst bjuder konstkonsulenten Region Västernorrland in till ett eftermiddagsseminarium om offentlig konst den 15 december klockan 13–17.30. Seminariet genomförs genom konferenstekniken Zoom.

Deltagarna får ta del av spännande gestaltningsuppdrag, lära sig mer om processen att skapa platsspecifika verk och om juridiska aspekter kring den offentliga konsten. Vi hoppas även på diskussioner kring hur vi kan skapa möjligheter för nya konstnärskap att delta i skisstävlingar. Vad kan vi göra för att glänta på dörren till "gestaltningsuppdragsvärlden"?
Anmäl dig via detta formulär

Program

 • ”Vad konst i offentlig miljö kan vara idag”.
  Helena Byström, konstnär och verksamhetsutvecklare vid Konstfrämjandet Västernorrland.

 • ”Bakom kulisserna – vem ger uppdrag, och vad gör en konstkonsult?”
  Birgitta Silfverhielm, konstnär och konstkonsult.

 • ”Gestaltningen av Härnösands stationshus”.
  Konstnären Anna Kristensen tar oss med på en resa genom ett gestaltningsprojekt från början till slut. Vilka frågor är viktiga att tänka på när man får ett uppdrag? Ett samtal som sker i dialog med Birgitta Silfverhielm.

 • ”Insteg till konstnärliga uppdrag: Idéskissuppdrag och tillfälliga uppdrag”.
  KC-nord berättar om idéskissuppdrag och vad de lett till.

Paus 10 minuter

 • ”Regionala exempel”. Konsthandläggarna i Region Västernorrland berättar om hur det går till när ett uppdrag skapas, och hur de tänker kring val av konstnär till sjukhusmiljöer. 

 • ”Gestaltningsprocessen”. Katarina Renman Claesson, jurist vid Konstnärernas Riksorganisation, berättar om hur gestaltningsprocessen ser ut från förberedelse till förvaltning och vad som är viktigt att tänka på. 

 • ”Hur gläntar vi på dörren till nya konstnärskap?” Ett inledande samtal mellan Helena Byström, Birgitta Silfverhielm och Ida Rödén som leder till gruppsamtal med fokus på möjliga vägar framåt.

Tillbaka till toppen