Henric Wallmark, Sparbanksstiftelsens konstnärsstipendiat 2017

Sparbanksstiftelsen Norrland har utsett sina stipendiater

2017-05-20 10:38

Sparbanksstiftelsen Norrlands Konstnärsstipendium på 100 000 kronor delas varje år ut till en ung konstnär (under 40 år) som verkar, eller har rötterna, i Västerbotten eller Västernorrland. Det är ett utdelningsstipendium som inte går att ansöka om, och har blivit en eftertraktad utmärkelse bland länens konstnärer. Utöver konstnärsstipendiet delar stiftelsen årligen ut Ricklundgårdens Ateljéstipendium till två konstnärer. Stipendiet innebär en månads ateljévistelse på Ricklundgården i Saxnäs med möjlighet till utställning.

Den Sundsvallsbaserade bildkonstnären Henric Wallmark, 35, tog på fredagen emot Sparbanksstiftelsen Norrlands Konstnärsstipendium. Stipendiet, som årligen delas ut till en ung lovande konstnär, syftar till att uppmuntra kulturlivet i Västernorrland och Västerbotten.

Stiftelsens motivering: "Henric Wallmark är en mångsidig bildskapare, som genom film, animation, musik och ljud uttrycker sig i en starkt berättande form. Med fantasi och humor gestaltar han det mänskliga varat och delar dessutom generöst med sig av sitt hantverkskunnande och sitt mentala flöde."

Ricklundgårdens Ateljéstipendium gick till Erika Landström och Cecilia Hultman.

Erika Landström, 33, Umeå. Målare, skulptör.
"Med strama enkla linjer på duk, i samklang med hård betong och glas ger Erika en ny dimension till det traditionella måleriet. Hennes experimentlusta uttrycks i såväl samarbeten i stora performanceprojekt som strukturella egensinniga arbeten i skrift, foto och andra medier.
För ett rikt förgrenat konstnärskap med konsekvens och djup tilldelas Erika Landström stipendiet Ateljé Ricklundgården."

Cecilia Hultman, 31, Härnösand/Norge. Teckning, rumsliga installationer.
"Med ett litet vitt papper och en penna i handen, skapar Cecilia de mest fascinerande bilder som om de vore tagna direkt ifrån verkligheten. Hennes bilder är berörande och har ett sinnligt djup. Genom poesi reflekteras och fördjupas hennes visuella verk ytterligare.
En ökad nyfikenhet för skulpturala former pekar mot en spännande utveckling
som kan främjas genom att hon tilldelas stipendiet Ateljé Ricklundgården."

​Volym 2017-05-20


Tillbaka till toppen