Stipendier till konstnärer från Västerbotten och Västernorrland

2016-05-20 08:42

Sparbanksstiftelsen Norrlands konstnärsstipendium och Region Västerbottens bildkonststipendium

De stora stipendierna som tilldelas konstnärer med anknytning till Västernorrland och Västerbotten har i vecka delats ut. Magdalena Nordin från Umeå är årets mottagare av Sparbanksstiftelsen Norrlands konstnärsstipendium på 100,000 kronor. Juryns motivering lyder: ”Magdalena Nordin förvirrar betraktaren. Hon är en konstnär och feminist som tar spjärn mot det etablerade i ett provocerande, mångsidigt, modigt och humoristisk konstnärskap, som inbjuder till nya tankar och reflektion.” Sparbanksstiftelsen Norrlands Konstnärsstipendium delas varje år ut till en ung konstnär (under 40 år) som verkar, eller har rötterna, i Västerbotten eller Västernorrland. Det är ett utdelningsstipendium som inte går att ansöka om. Tidigare mottagare är Ida Rödén (2015) Sebastian Mügge (2014) Johanna Hästö (2013) Anders Sunna (2012), Sofie Weibull (2011) och Knutte Wester (2010).

Varje år delas även Ricklundgårdens Ateljéstipendium ut till två lovande unga konstnärer. Stipendiet innebär en månads ateljévistelse på Ricklundgården i Saxnäs, samt ett stipendiebelopp på 25,000 kronor. Hanna Holmgren (Västerbotten), utbildad vid Högskolan för Konst och Design i Göteborg är en av konstnärerna. Teckning och det textila materialet är utgångspunkten. Ur ett planlöst skapande utvecklas regler som blir till en organisk enhet - konstverket. Den andra konstnären är Axel Larsson (Västernorrland) som utbildar sig i fotografi på Akademin Valand i Göteborg. I sin konst utforskar han kameran och dess förmåga till förvrängning av verkligheten. Förhållandet mellan skogen, staden och det artificiella intresserar honom.

Umeåkonstnären Ida Hansson tilldelas Region Västerbottens årliga bildkonststipendium på 150 000 kronor. Bildkonststipendiet ska stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom bildområdet och delas ut till sökande som är professionellt verksam inom Västerbottens län. Prissumman är i år ovanligt hög med anledning av Kulturhuvudstadsåret. Västerbottens kulturstipendium för film går till systrarna Sophia och Lisa Josephson, Nordmaling, och priset för litteratur till Anne Wuolab, Lycksele. Kulturstipendierna uppgår till vardera 75,000 kronor. Årets hederspris, i form av en skulptur, tilldelas kulturjournalisten Kerstin Berggren, Umeå. Två kulturella områden lyfts fram och varierar från år till år. I det här fallet var områdena film och litteratur.

Volym 2016-05-20


Tillbaka till toppen