Logotyp, texten "Triennalen" i rött mot vit bakgrund.

Triennalen Västernorrland

2022-01-24 14:15

Öppet för intresseanmälan

Triennalen välkomnar professionella konstnärer med anknytning till Västernorrland att anmäla intresse för att delta i den första upplagan av Triennalen som kommer att genomföras under sommaren 2022. Temat för Triennalen som curateras av Björn Norberg, är Vind. Utställningsersättning utgår enligt MU-avtalet.

I programförklaringen beskrivs temat närmare:

”Vinden är allmängiltig och alla kan relatera till den rent konkret och symboliskt. Samtidigt är den central i en av de frågor som engagerar i Västernorrland – vindkraften. Det är som så mycket annat som debatteras i samhället en fråga som knyter an till resurser, vem som äger dem och vem som använder dem. Det är en fråga som belyser begrepp om tystnad, natur, hållbarhet och miljö, men också om resursfördelning mellan stad och landsbygd, mellan norr och söder och i sin förlängning finns det också en fråga om fördelningen mellan inland och kustland.
Bildmässigt, och om man tillåter sig att ge vinden en språklig potential, så går det att läsa in mycket. Vi har medvind och motvind, vi söker luft under vingarna, vinden är isande och bitande, det blåser upp till storm, ett mindre bakslag är som en svag bris i jämförelse med den stora katastrofen och vi väntar på att vinden ska vända och förändringsvindar.”

Triennalen genomförs av Konstfrämjandet Västernorrland i samarbete med Västernorrlands museum och Konstkonsulentverksamheten i Region Västernorrland.

Mer information och intresseanmälan på Konstfrämjandets webbsida 


Tillbaka till toppen