Skiss av Emelie Öberg Lidehäll, Lilla Folkparken.

Utlysning, Konstnär i kommun i Timrå

2020-03-02 10:54

Konstnärligt uppdrag ”Ute-folkan”

Timrå kommun utlyser ett konstnärligt uppdrag som resulterar i ett publikt event i Timrå under 2020. Den exakta utformningen formulerar vi tillsammans utifrån idéns unika förutsättningar. Utgångspunkten är ”Ute-folkan”, ett nytt projekt vid Söråkers Folkets Hus som bland annat utformats i relation till kommunens EPA-ungdomar. EPA-kulturen är stark bland Timrås ungdomar och i deras utarbetade vision finns drömmar om ljuskonst, vattenkonst, ljudkonst. För utlysningen Konstnär i Kommun ser vi gärna att konstnären använder sig av den nybyggda uteläktaren. Läktaren har inbyggda mobilladdare och där finns även en utescen, samt en yta på 700 m2 som är röjd och asfalterad. Det publika eventet kan vara ett relationellt konstverk som exempelvis för dialoger med EPA-kulturen eller andra delar av Timrå kommun. Det kan även handla om ett ljud-, ljus- eller performancekonstverk.

Kan konsten hjälpa oss att förstå oss själva, vår natur, vår bygd, vår historia och vår samtid? Hur kan utväxlingar mellan konst, lokalhistoria, invånare och natur se ut? Uppdraget Konstnär i Kommun består i att på valfritt sätt ta sig an och konstnärligt undersöka en sida av Timrå som sedan ska presenteras på ”Ute-folkan”. Arbetet framförs troligtvis under tidiga hösten 2020 i nära samarbete med Folkets Hus och deras övriga programverksamhet.

Utlysningen är ett samarbete mellan Timrå kommun, Söråkers Folkets Hus och Region Västernorrland. För projektet Konstnär i Kommun avsätter Konst Västernorrland, Region Västernorrland 30 000 kronor som tillfaller konstnären. Timrå kommun står för en utställningsersättning på 5 700 kronor. Söråkers Folkets Hus står för lokal och programverksamhet.

Sökande ska vara yrkesverksam konstnär/grupp och utses av en urvalskommitté med representanter från Söråkers Folkets Hus, Timrå kommun och Konst Västernorrland. Sökande kan komma från hela Sverige, men ansökningar från regionalt verksamma konstnärer prioriteras.

Ansökan

Särskild ansökningsblankett finns på Region Västernorrland.

Ansökan skickas till: region.vasternorrland@rvn.se med ämnesraden ”Konstnär i Kommun”.

Till ansökan bifogas

CV (max 2 A4-sidor) samt dokumentation av 3-6 tidigare verk, varav två av dessa kan ersättas och i stället utgöras av länkar till tidsbaserade verk. Var enskild bild får ej överstiga 1MB.

Sista ansökningsdatum: 2020-03-27.

Välkommen med din ansökan!


Tillbaka till toppen