Foton av Bollsta masugn och Kejsarstan.

Utlysning: Konstnär i Kommun, Kramfors

2019-06-25 17:19

Konstnärligt uppdrag ”Bollsta”

Kramfors kommun utlyser ett undersökande uppdrag som resulterar i en konsthändelse i Bollsta under 2020. Den exakta utformningen formulerar vi tillsammans utifrån projektidéns unika förutsättningar. Konsthändelsen kan exempelvis handla om en utställning eller ett tillfälligt verk på Bollsta folkets hus, på torget, längs älven, utanför masugnen. Utlysningen är ett samarbete mellan Kramfors kommun och Region Västernorrland.

Brukssamhället Bollsta är mycket gammalt, där de så kallade sta-byarna beräknas härstamma från folkvandringstiden, 400–600 år e. Kr. I Bollsta finns än i dag fornlämningar bevarade: Borgberget i Stensätter och Ytterlännes Gamla Kyrka. Borgen byggdes under folkvandringstiden och den gamla kyrkan anses vara uppförd omkring år 1200. Ett annat intressant landmärke är masugnen som uppfördes vid Bollstaån åren 1739–1741. Efter mer än 150 års drift togs den ur bruk år 1899. Järnhanteringen avvecklades efterhand och övergick till träindustri. I Bollsta togs den första sågen i drift år 1852. Den var utrustad med fyra vattendrivna sågramar. Numera är Bollsta Sågverk ett av de största sågverken i Sverige. Bollstas herrgårdar kan även vara intressanta inspirationskällor. Den svenske sjökaptenen och sågverksägaren Johan Nyberg byggde i slutet av 1840-talet herrgården Johannisberg, en av Ådalens anrikaste och vackraste kulturbyggnader. I dag ägs byggnaden av Kramfors kommun. Det finns givetvis mycket annat att knyta an till och vi ser fram emot alla upptänkliga uppslag!

Kan konsten hjälpa oss att förstå oss själva, vår natur, vår bygd, vår historia och vår samtid? Hur kan utväxlingar mellan konst, lokalhistoria och natur se ut? Uppdraget Konstnär i Kommun, Kramfors, består i att på valfritt sätt ta sig an och konstnärligt undersöka en sida av Bollsta. Arbetet presenteras i en utställning eller tillfälligt verk under 2020.

För projektet Konstnär i Kommun avsätter Konst Västernorrland, Region Västernorrland 30 000 kronor som tillfaller konstnären. Kramfors kommun står för utställningsersättning på 5 700 kronor samt transport av konstverk. Särskilt skrymmande transporter måste diskuteras i förhand.

Sökande ska vara yrkesverksam konstnär/grupp och utses av en urvalskommitté med representanter från Kramfors kommun och Konst Västernorrland. Sökande kan komma från hela Sverige, men ansökningar från regionalt verksamma konstnärer prioriteras.

Ansökan

Mer information och ansökningsblankett finns på Region Västernorrlands webbplats

Sista ansökningsdatum: 2019-08-26 klockan 23.59.

Välkommen med din ansökan!


Tillbaka till toppen