Bild hämtad från Sundsvalls museum. Fotografen är okänd.

Utlysning, Konstnär i Kommun

2020-06-26 17:34

Konstnärligt uppdrag ”Sundsvall 400 år”

Sundsvalls kommun utlyser ett undersökande projekt som resulterar i en utställning på Sundsvalls museum, med öppning 20 februari 2021. Utlysningen är ett samarbete mellan Sundsvalls kommun och Region Västernorrland.

Den 23 augusti 2021 fyller Sundsvall 400 år. Sundsvalls museum uppmärksammar och firar detta under ett helt jubileumsår. 400-årsjubileet utgår från de stadsprivilegier som Gustav II Adolf utfärdade 1621. En av flera anledningar till att en stad grundades var ett beslut om att alla rörsmeder på landsbygden skulle flytta till närmaste stad. Då detta skulle medföra en förlust av smeder från Medelpad, bad man kungen att få anlägga en stad vid byn Sund.

Kan konsten hjälpa oss att förstå oss själva, vår natur, vår stad, vår historia och vår samtid? Hur kan utväxlingar mellan konst, lokalhistoria och natur se ut? Uppdraget består i att på valfritt sätt ta sig an och konstnärligt undersöka staden Sundsvall. Uppdraget ska på något sätt relatera till museets samlingar – vilka omfattar föremål likväl som fotografi och konst. Arbetet presenteras i en grupputställning i övre utställningshallen, på Sundsvalls museum.

Tre konstnärer kommer att tilldelas uppdraget. Region Västernorrland avsätter 30 000 kronor i form av stipendium till en konstnär. Sundsvalls kommun står för 60 000 kronor som delas mellan övriga två konstnärer. Sundsvalls kommun står därtill för utställningsersättning om vardera 10 000 kronor, samt utgifter i samband med frakt och utställning. Särskilt skrymmande transporter måste diskuteras i förhand.

Sökande ska vara yrkesverksam konstnär/grupp och utses av en urvalskommitté med representanter från Sundsvalls kommun och Konst Västernorrland. Sökande kan komma från hela Sverige, men ansökningar från regionalt verksamma konstnärer prioriteras.

Ansökan

Särskild ansökningsblankett finns på Region Västernorrlands webbsida
Ansökan skickas till: region.vasternorrland@rvn.se med ämnesraden ”Konstnär i Kommun”.

Till ansökan bifogas

CV (max 2 A4-sidor) samt dokumentation av 3–6 tidigare verk, varav två av dessa kan ersättas och i stället utgöras av länkar till tidsbaserade verk. Var enskild bild får ej överstiga 1MB. Ange gärna om sökanden har en relation till Sundsvall som kommun.

Förlängd ansökningstid

Sista ansökningsdatum: 2020-09-07 klockan 14.00.

Välkommen med din ansökan!


Tillbaka till toppen