Dokumentation av elddansare i samband med Eldnatten, Urkult 2005. Text som säger: ”Open call! Konstnär i Kommun”.

Utlysning, Konstnär i Kommun

2021-06-01 14:23

Konstnärligt uppdrag ”Att uppfinna elden”

Örnsköldsviks kommun utlyser ett undersökande projekt som resulterar i en utställning på Örnsköldsviks museum och konsthall. Val av konstnär sker i början av juli och efter detta kan arbetet inledas. Projektet avslutas med en utställning i mars 2022. Utlysningen är ett samarbete mellan Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland.

Utlysningen riktar sig till en konstnär som på ett eller annat sätt har en idé kopplad till tematiken ”att uppfinna elden”. Idén kopplar samman med ”Friluftslivets år” i Örnsköldsvik, en nationell satsning i samarbete med Naturvårdsverket och svenskt friluftsliv. Sökande konstnär uppmuntras att förhålla sig fri till tematiken, som ska inspirera snarare än styra det konstnärliga innehållet.

För projektet Konstnär i Kommun avsätter Konst Västernorrland, Region Västernorrland 30 000 kronor som tillfaller konstnären. Örnsköldsviks kommun står för en utställningsersättning samt utgifter i samband med frakt och utställning. Särskilt skrymmande transporter måste diskuteras i förhand.

Sökande ska vara yrkesverksam konstnär/grupp och utses av en urvalskommitté med representanter från Örnsköldsviks kommun och Konst Västernorrland. Sökande kan komma från hela Sverige, men ansökningar från regionalt verksamma konstnärer prioriteras. 

Ansök senast 2021-06-23 klockan 14.00. Mer information och ansökningsblankett finns på Region Västernorrlands webbplats.


Tillbaka till toppen