Skyttis, frilufts- och skidområde, Örnsköldsvik.

Utlysning

2020-05-14 11:44

Konstnärlig gestaltning i Örnsköldsvik

Yrkesverksamma konstnärer inbjuds att anmäla intresse gällande konstnärlig gestaltning på friluftsområdet och idrottsanläggningen Skyttis i Örnsköldsvik. Tre konstnärer erhåller skissarvode om 30 000 kronor ex. moms varpå ett av förslagen kan utses att förverkligas. Projektbudget 550 000 kronor ex. moms.

Sista ansökningsdag är 3 juni 2020.
För mer information och ansökan se Konstpool.


Tillbaka till toppen