Lars Nilsson, The Triumph of Style (detalj av installation). ©Lars Nilsson/Bildupphovsrätt 2018.

Vill du bli ledamot i Kulturrådets arbets- och referensgrupp?

2018-08-28 20:35

Anmäl intresse innan 30 augusti

Nu kan du anmäla ditt intresse att bli ledamot i Kulturrådets arbets- och referensgrupper under 2019. Kulturrådet söker dig som har kunskaper inom ett eller flera konstområden och vill bidra till att angelägen konst och kultur av hög kvalitet skapas och finns tillgänglig för alla. Grupperna består av personer med hög kompetens inom konstområdet och sammansättningen ska i så hög grad som möjligt spegla samhället som det ser ut.

Vad ingår i uppdraget?

Gruppernas uppgift är att föreslå hur bidrag till kulturlivet ska fördelas. Kulturrådet beviljar bidrag till fria aktörer inom scenkonst, musik, bild- och form samt litteraturområdet.

Uppdraget kombineras med ditt ordinarie arbete, men innebär omfattande och kvalificerat arbete och är periodvis arbetsintensivt. Grupperna som bedömer ansökningar inom scenkonst, musik, bild och form och nationella minoriteter beräknas ha två till fyra möten per år, i princip alltid heldagar. Ledamöterna bedömer mellan 50 – 400 ansökningar per år.

Grupperna för litteratur och kulturtidskrifter bedömer ca 400-600 titlar per år. Titlarna delas mellan gruppernas ledamöter. Grupperna har möten ca fyra till sju gånger per år.

Formen för arvodena varierar mellan grupperna. Grundprincipen är att ledamöterna inom scenkonst, musik, bild och form och nationella minoriteter får ett årsarvode på mellan 6 000 kronor och 20 000 kronor. Nivåerna varierar på grund av att antalet ansökningsomgångar och antalet ansökningar att bedöma varierar. Ledamöterna får också ett arvode per möte på 2 000 kronor per heldag. Arbetsgrupperna som bedömer efterhandsstödet till litteratur får ett arvode på 400 kronor per läst titel.

Hur utses ledamöterna?

Kulturrådet gör ett urval av de som anmält sitt intresse för uppdraget och kan även tillfråga andra personer. Eftersom grupperna ska ha både bredd och spets i sin kompetens är det ofta olika och varierande erfarenhet som efterfrågas. Vi tittar särskilt på gruppernas samlade sakkunskap inom konstområden och genrer. Ledamöternas geografiska placering, kön, ålder och etniska och kulturella bakgrund är också viktiga aspekter för gruppernas sammansättning. Ledamöterna väljs därefter formellt av Kulturrådets styrelse för en period på två år. Urvalsprocessen sker under hösten 2018 inför uppdragen med start 2019.

Mer information och länk till intresseanmälan på Kulturrådets webbsida.


Tillbaka till toppen