Två bilder. Till vänster en vattenyta sedd uppifrån. Ett skepp syns till vänster och en stenig strand till höger. På vattnet flyter många lysande objekt. Till höger ett fotomontage: en ljust grön skulptur på en snöig gata.
Till vänster: Gülbeden Kulbay och Cassandra Macchiavelli Lorca – Visualisering av Samuel Michaelsson Studio. Till höger: Elme Ämting-Selja, fotomontage.

Visioner: Offentlig konst i Kramfors

2024-01-30 16:24

Presentation av utvecklingsprojektet Visioner

Välkommen till en lunchpresentation av utvecklingsprojektet Visioner: Offentlig konst i Västernorrland. Onsdag 7 februari kl. 12.00 på biografen i Kramfors.

Kom och lyssna till:

Elme Ämting-Selja,
som har inspirerats av de ovala formerna på torget som påminner om båtar. Farkoster som en gång varit så nödvändiga för livet längs Ångermanälven. Ett försök att gestalta en föreställning om hur vattnets rådare bringar båten till människorna, i en tro som delades av flera folk längs älven.

Gülbeden Kulbay och Cassandra Macchiavelli Lorca,
som bjuder in till en presentation med inslag av performance.

I november träffades utvalda konstnärer för Visioner på plats i Kramfors, för att undersöka och visionera kring offentlig konst och gestaltad livsmiljö. Konstnärernas uppgift var att visionera vad det skulle kunna vara i Kramfors? Vad kan konsten ha för roll i stadsomvandlingsprocesser och skapande av nya mötesplatser?

Under perioden 7–20 februari går det att få information om Visionerna på Kramfors bibliotek.

Presentationerna inleds av Ninni Melander, Kramfors Kultur- och fritidsenhet, Helena Byström, konststrateg Region Västernorrland och Nina Svensson, konstnär och konstnärlig projektledare. Presentationerna följs upp av en frågestund.

Kaffe och smörgås till självkostnadspris!

Arrangör: Region Västernorrland i samarbete med Kramfors kommun. Tack till Västernorrlands museum och Lunde Folkets Hus. 


Tillbaka till toppen