Foto: Linda Maria Thompson, jobbar på fält med gammal kamera.

Workshop: Utställnings- och konstdokumentation

2019-08-26 18:37

I samband med Y-salong 2019 arrangerar Konstkonsulenterna i Västernorrland och Västernorrlands Museum en workshop kring dokumentation. Hur kan du med relativt enkla medel dokumentera din konst och dina utställningar på ett bra sätt? Workshopen tar upp ämnen som belysning, vitbalans och bildkomposition. Deltagare kan om så önskas ta med ett objekt som de önskar dokumentera. Workshopen hålls av Linda Maria Thompson och riktar sig till yrkesverksamma konstnärer. Begränsat antal platser.

Workshopen hålls i anslutning till finissage av Y-salong där deltagare även har möjlighet att vara med vid museets programpunkter. Eftermiddagen har därför ett öppet upplägg med individuell handledning. Vi bjuder alla workshopdeltagare på museets sopplunch.

Datum: 15 september
Tid: 9.15–16.15
Plats: Gamla caféet, Västernorrlands Museum, Murberget Härnösand

Sista anmälningsdag fredag 6 september. Information och anmälan kontakta konstkonsulent Ida Rödén: ida.roden@rvn.se, 0611-80134

Presentation av Linda Maria Thompson:
Linda Maria Thompson är född 1978 i Mariefred, uppväxt och utbildad i USA och lever nu med sin familj i Härnösand. Hon har en bakgrund som fotojournalist och är utbildad vid Universitetet i Montana samt att hon har en masterexamen i fotojournalistik vid Mittuniversitetet. Linda Maria Thompson arbetar för närvarande som adjunkt och programkoordinator vid Mittuniversitetet.


Tillbaka till toppen