Två målningar. Abstrakta med färgstarka prickar och linjer.

Ett måleri flödar av färg – väglett av intuition och musikalitet

2021-09-06 12:57

Maurizio Corona på Galleri Konst & Kamera

Maurizio Corona har valt titeln "Two Times June” för sin utställning på Galleri Konst & Kamera i Västertjäl i Sidensjö. Så benämner han också en svit med nio små svartvita bilder i gouache. Men här uppstår ingen ljuv försommarstämning. Titeln syftar i stället på den tidsrymd som förflutit medan han ägnat sig åt de bilder han nu visar. Född 1952 ingår han i den ålderskategori, som sedan våren 2020 försatt sig i en mer än årslång karantän. På så vis har han lyckats undkomma den pandemi, som uppkallats efter ett smittsamt virus med samma namn som han själv.

Som bildkonstnär hör han till de kulturskapare, som inte är beroende av att stå inför publik för att det ska vara meningsfullt att utöva konst. I diskussionen om pandemins följdverkningar för kulturen har estradkonstnärer haft en framträdande roll i sina krav på ekonomisk kompensation. De vars villkor bestäms av att en betalande (och applåderande) publik ska finnas för handen har framhållit sitt lidande. Bildskapande konstnärer har däremot både vana och erfarenhet av att arbeta i ensamhet. Deras framträdanden kommer oftast retroaktivt. Efter att under pandemin ha haft sin tillflyktsort i en ateljé på Genesön träder sålunda Corona nu ut inför publik i galleriets vita kub.

Långsmal målning med grönt vegetativt motiv, påminner om blad.
Maurizio Corona, "Somnande", pigment och pärllim på duk. 


Här anger han grundtonen med den fyra meter långa målningen "Somnande" i galleriets fond. Med ett tydligt vegetativt motiv är den målad på ett stycke madrassvar vars mönster svagt kan anas under pärllimmets och pigmentens yta. En likartad palimpsest är bilden "Moment of Paintings l "där måleriet överlagrar vad som är antydningar till ett partitur. "Moments of Painting ll" är, om man så vill, en teoretiskt korrekt bild av klassisk nätverksteori. En bild av relationer. Konstnären Corona verkar inte ha haft några problem med att hålla humöret uppe under den påtvingade isoleringen. Han presenterar bilder, som flödar av färg och tycks ha kommit till i ”flow”, i ett tillstånd av inspiration, intuition och musikalitet. En tio minuters film i utställningen visar hur konstnären tillreder sin kolorit för att sedan stänka, blaska och teckna med lätt hand och penselföring. Det ser ut som ett obekymrat arbetssätt, ett hälsosamt lättsinne, som sprider sig till betraktaren.

Men Coronas måleri ger inte bara upphov till välbehag. Hans bilder aktiverar betraktaren till att fixera blicken och söka deras mening. "Two Times June", den svartvita serien i gouache kan tolkas som vyer av landskap sedda från en upphöjd position. En besläktad blå monokrom har just titeln "Nordiskt landskap". När man tar del av det bakgrundsmaterial, som finns i galleriet anar man att nordiska björkar med sin svartvita näver tjänat som förlaga med dess inneboende möjligheter till tolkning. Liksom här i galleriet, står hans arbete i ateljén i nära kontakt med landskapet utanför och den omgivande naturen. Här finns både ett närgånget perspektiv och vidare vyer.

Maurizio Corona är född i norra Italien och utbildad vid konstakademin i Milano. Relationen till Sverige och Örnsköldsvik har han utvecklat sedan 1974. Han hade förberett en utställning i Västertjäl redan till sommaren 2020. Men galleriet tvingades då anpassa sig till pandemirestriktionerna och ställa in. Sedan 15 juli i år har galleriets 50 kvadratmeter åter räckt till för ett begränsat antal besökare. Dörrarna har öppnats. Här, liksom på många andra ställen, har konstpubliken kunnat inleda sin rehabilitering efter den långa separationen från direktkontakt med bildkonsten.


Text: Margareta Klingberg
Foto: Galleri Konst & Kamera

Volym 2021-09-06

Margareta Klingberg (född 1942 i Sundsvall) är bildkonstnär verksam i Röån, Junsele och i Stockholm. Hon är utbildad vid Konstfack, Konstakademin i Warszawa och Kungliga Konsthögskolan. Fil. kand. i socialantropologi, estetik och miljöhistoria. Hon har arbetat i dagspress och medverkat i tidskrifterna Hemslöjden, Provins och Hjärnstorm. Pågående projekt: Sven Edins väg om asylsökande boende på denna adress i Junsele. Medverkar i Volym sedan 2003. Medlem i nätverket Fiber art Sweden.


Tillbaka till toppen