Made in Sundsvall - Part One

2016-05-09 14:30

Barn av vår tid: elever från Höglundaskolan, Nivrenaskolan, Skvaderns gymnasium och Sundsvalls konstskola visar sina verk

Fyra skolor i Sundsvall med konst på schemat presenterar sina elevarbeten i utställningen Made in Sundsvall – Part one på Sundsvalls museum. Den ger en bild av hur samtida trender, tragedier och trauman påverkar unga. Konsten kan vara en ventil där de får andas.

Från Sundsvalls konstskola deltar sex andraårselever. De visar måleri, skulptur, foto, illustration och grafik. Samtidigt som de lever i en påträngande och konfliktfylld tid går de en krävande konstutbildning där mycket handlar om att lära sig tekniker. Då kan det vara svårt att jobba med direkta känslouttryck och att gestalta det som möter nutidsmänniskan i samhället och omvärlden. De riskerar att uppfattas som introverta.

Elona Thim är några år äldre än de andra och tycks ha funnit sitt uttryckssätt. Det handlar om foto, analogt sådant. Hon jobbar i mörkrummet och intresserar sig för processen. I ”04:04” har hon broderat gamla tiders slagord för vad som är en god husmor på fotot av ett köksfönster där det uppenbarligen saknas en god husmor. Gardinerna håller på att rasa ner och på köksbordet är det en enda röra. På andra bilder har hon rispat med häftstift. I ”Experiment 19” bearbetar hon ett kvinnoansikte med grafiska mönster.

Hanna Forsmark Frykman har gjort en serie målningar med titeln Icon, en sorts ikonbildsliknande självporträtt. På ett av dem håller hon i sig själv som barn, som en Maria med Jesusbarnet. Barnets glada uppsyn kontrasterar starkt mot den vuxna kvinnans bistra självsäkerhet. Vad har hänt under resan från barn till vuxen?

Hanna Lundgren är betagen av djurskelett och åstadkommer intressanta närstudier. Hennes ”Självporträtt med hjälp av en mycket död mård” är både vackert och tänkvärt. För Johanna Åhling räcker det att titta ut genom fönstret hemma så fylls hennes bildvärld av symbolik och drömmar, som i ”Om du tittar ut”. I en annan teckning med kol på bruntonat papper framtonar mörka psykiska element. Hon riktar in sig på illustration men vill uttrycka mer.

Maáyan Grolman intresserar sig för ljus och fotograferar digitalt. I ett collage från Norra berget återkommer samma motiv vid flera olika tidpunkter med skilda ljusförhållanden. Rolig är också hennes släktträd med lampskärmar i stället för ansikten.

Simon Sjöberg deltar med skulpturen Vind, ett vågformad, liggande verk i gips.

På Nivrenaskolan har Tina Johansson från museet arbetat med ett 30-tal nyanlända tonåringar från Afghanistan Syrien, Irak, Somalia och Eritrea. De är direkt utsatta för samtidens storpolitiska konflikter och här tycks konstnärliga uttryck ha använts i terapeutiskt syfte. Temat har varit ”Jag vill berätta”. Ungdomarna har dels tagit del av museets utbud, dels jobbat själva med olika konstnärliga tekniker, utöver bild även lera, drama, film och text. I utställningen visas deras bilder och berättelser om svåra upplevelser och minnen.


Verk av Ellen Wallin, Det är ju så synd om dig. Flisfilt.
Ellen Wallin, Det är ju så synd om dig. Flisfilt.


De 12 tredjeårseleverna på Skvaderngymnasiets estetiska program med bild- och forminriktning har tagit upp de nyanländas tema ”Jag vill berätta”, men utifrån sig själva och sina egna tankar och intryck av omvärlden. De har arbetat med foto, måleri och redesign av en flisfilt. Mycket här är slagkraftigt och uppseendeväckande, till exempel Ellen Wallins omgörning av en flisfilt med titeln ”Det är ju så synd om dig”, där udden riktas mot klagande, bortskämda västerlänningar.

På Höglundaskolan har Sundsvallskonstnären Erik Lindström, Dirty Elmo, haft ett skapande skola-projekt där 100 elever i fyra klasser i årskurs åtta ritat linjeteckningar – en enda linje utan att släppa pennan från papperet. Eleverna har gjort varsin tolkning av Erik Lindströms skisser. Varje klass har en egen bakgrundsfärg på sina bilder, vilket ger ett enhetligt intryck. Arbetet visar hur nutida trender inom illustration och graffiti tas upp av unga.

Utställningens affischer och informationsmaterial har formgivits av Niklas Fagerholm som undervisar i grafisk design på Mittuniversitetet. Del två av Made in Sundsvall öppnar den 20 maj och då visar studenter från Mittuniversitetets utbildningar i grafisk design och fotojournalistik sina arbeten.

Text och foto: Karin Kämsby

Ladda ner artikel i pdf-format


Tillbaka till toppen