©BUS/Gunilla Samberg, installation.

Potatisodling som konst

2016-03-31 12:43

Mats Caldeborg skriver om en installation av Gunilla Samberg

Det finns en jordkällare för konst i Hörnefors, JordArt. Den ligger mitt under Botniabanans viadukt och mitt emellan de två nedgångarna. Strax utanför rinner Hörnån som vanligt mot havet. Jordkällaren är en gammal potatiskällare från 1700-talet med fint slaget valv av slaggsten som rustats upp och fått en ny uppgift som konstrum, en glasvägg delar av rummet så att en yttre förstuga bildas och bakom glasväggen finns konstrummet.

En sällsam plats med tågen som susar fram över oss, ån som kvillrar förbi och så potatiskällaren som lever efter en helt annan sorts tidräkning.

Det finns ett bra motstånd i denna jordkällare när den som nu tar emot det som kallas samtidskonst, integritet skulle man också kunna säga. Rummets ide och form är en självklarhet och ingen har väl fram till nu tänkt något användningsområde utöver detta.

När nu Gunilla Samberg bygger sin installation i jordkällaren handlar det förstås om potatis men Samberg gör något annat än vad jordkällare normalt är tänkta för. Hon låter potatisen skjuta skott och monterar också rödvita mätstickor för att vi ska förstå och upptäcka att det handlar om växtkraft. I 16 stycken glaskärl av olika slag har Samberg finurligt installerat potatis med avsikt att de ska gro, skjuta skott och växa sig höga, luftskott skulle man kunna säga. Jag misstänker att det också är 16 olika potatissorter inblandade i denna växandeprocess.

Däruppe sker allt utbyte horisontellt och med våldsam fart, härnere sker arbetet vertikalt och i en helt annan hastighet. Det är vacker installerat som en färggrann exotisk fågel bland gråsparvar. Men Samberg har också ett annat ärende, hon skriver i sin programförklaring med rött, ”Det dyrbarast jag äger, äger också potatisen – Livet” och ”Stopp till besprutning med gifter”. Installationen är alltså en uppmaning till oss att stanna upp och tänka efter, en uppmaning att göra motstånd, tillfriskna, kanske odla vår egen potatis, vi som kan, och gå ihop och bygga vår egen potatiskällare, eller kanske rentav ta tillbaka den här från konsten. Åk till Hörnefors nu och kom sedan tillbaka sista dagen för utställningen den 5:e juni. Då kanske ni får se en djungel.

Text: Mats Caldeborg
Volym 2016-03-31

Ladda ner artikel i pdf-format


Tillbaka till toppen