Folktandvården Västernorrland - det självklara valet

Folktandvården fyller sedan lång tid tillbaka en viktig funktion i samhället. Tandvård är något som alla kommer i kontakt med under sitt liv.

Hitta din tandvårdsklinik

Hitta tandvård i Västernorrland via 1177 Vårdguiden

Vårt uppdrag

Folktandvården Västernorrlands grundläggande uppdrag är att ansvarsfullt bidra till Liv och Hälsa i Västernorrland genom att verka för en god munhälsa på lika villkor. Vid prioritering av olika vårdinsatser är överenskommelsen med vår uppdragsgivare styrande.

Nära dig som patient

Folktandvården har verksamhet inom hela Västernorrlands län. Våra kliniker finns spridda över hela länet och nära dig som patient

Modernt synsätt

Utvecklingen inom tandvården är i en spännande fas och Folktandvården i Västernorrland har ett modernt synsätt och ligger väl framme på alla plan. Det gäller såväl omtanke om patienter och personal som utveckling av nya metoder och teknisk utveckling. Ett exempel på detta är att vi påminner dig om din bokade tid med ett SMS.

Kontakta oss gärna

Folktandvårdens kansli
Pumpbacksgatan 13
871 85 Härnösand
Telefon: 0611-800 00
E-post: ftv.kansli@rvn.se
Fax: 0611-803 84