Kontakta oss

Det finns olika sätt att komma i kontakt med Region Västernorrland, vården eller andra verksamheter, tjänstemän eller politiker. 

Kontakta vården via säkra e-tjänster

Kontaktuppgifter till vården i Västernorrlands hittar du via 1177.se Hitta vård.  Sidan för en hälsocentral eller mottagning innehåller länkar till deras e-tjänster. 

Logga in i e-tjänsterna för att kontakta mottagningen på ett säkert sätt via nätet.

Använd inte e-post om det gäller frågor om din hälsa eller vård! Säkerhetsmässigt kan det jämföras med att skicka ett vykort. 

Kontakta tjänstemän och politiker via webben

Skicka ett e-postmeddelande till regionens officiella e-postadress: region.vasternorrland@rvn.se.

Sök i förtroendeannaregistret eller gå via de politiska partiernas lokala webbsidor, som länkas fårn sidan "Dialog - så kan du påverka".

Förtroendevalda och politisk organisation

Dialog - så kan du påverka

Personlig e-postadress

De nationella tecknen å, ä och ö används ej i adressen. Principen för en personlig e-postadress är fornamn.efternamn@rvn.se

Använd inte e-post om det gäller frågor om din hälsa eller vård eller för att kontakta enskilda medarbetare i vården! Det är inte en säker kommunikationskanal, och är sårbart om medarbetaren inte är i tjänst.  

Officiell brevlåda för e-post

Region Västernorrlands officiella brevlåda för e-post: region.vasternorrland@rvn.se. Brevlådan bevakas av registrator vid diariet i Härnösand. Inkommande e-postmeddelanden registreras och skickas sedan vidare till handläggare.

Adress

Region Västernorrland
871 85 Härnösand
Telefonnummer: 0611-800 00
Faxnummer: 0611-802 00

Faktureringsadress

Region Västernorrland
Leverantörsfakturor
Box 310
881 27 Sollefteå

Organisationsnummer: 232100-0206

Besök? Regionens hus i Härnösand stängt för renovering

Regionens hus i Härnösand har stängt inför renovering från oktober 2021. Större delen av den centraladministrativa verksamheten, inklusive politisk- och tjänstemannaledning, har flyttat till Närvård Härnösand, Södra vägen 3-5.

Undantag är Regional utveckling som finns kvar i befintliga lokaler på Storgatan 1, Härnösand.

Det finns ingen central reception vid Närvård Härnösand. Du som besöker våra administrativa verksamheter behöver därför förboka ditt möte.

Regionens diarium

Regionens diarium samt brevlåda finns vid Närvård Härnösand, östra entrén. 

Kontakt med vården? - 1177

Kontaktuppgifter till länets hälso- och vårdcentraler, tandvårdskliniker, avdelningar och mottagningar hittar du via 1177 Hitta vård.

1177.se - Hitta vård i Västernorrland

1177.se - Sjukhusens adresser och telefonnummer till växel

Frågor om vård?

  • Har du synpunkter du vill förmedla till en klinik, mottagning eller vårdcentral? - Skicka ett meddelande till vården via våra webbtjänster
  • Om du inte är nöjd - ta kontakt med den verksamhet du vill förmedla ditt missnöje till via ett webbformulär.
  • Patientnämnden - ta kontakt när vården inte blev som förväntad och du behöver stöd

Texttelefoni.se eller Bildtelefoni.net

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i
telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp av Post- och
telestyrelsens (PTS) kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster
Texttelefoni.se, Teletal eller Bildtelefoni.net.

Kontakta oss via Texttelefoni.se

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska mellan text och tal, och på engelska mellan text och tal. Den samtalsförmedlande tjänsten möjliggör för personer som kommunicerar via text och personer som använder tal att ringa till varandra. Tjänsten passar även hörselskadade som gärna pratar själva och hörande som har talsvårigheter. Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

Analog texttelefon: 020-600 600

Telefonnummer: 020-600 650

Det går också bra att använda tjänsten via webbappen som nås via tjänstens hemsida eller mobilappen som finns tillgänglig på Google Play och App Store.

Mer information på webbplatsen texttelefoni.se

Kontakta oss via Bildtelefoni.net

Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade. Tjänsten är kostnadsfri och du kan använda den så mycket du vill. Tjänsten är öppen dygnet runt - året runt.

Telefonnummer: 020-28 00 20

Mer information på webbplatsen bildtelefoni.net


Tillbaka till toppen