Vy över Höga kusten med illustration ur Agenda 2030 i förgrunden.

Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbar utveckling är frågor som engagerar hela Region Västernorrland. Att hantera miljön varsamt är en viktig del i en regional hållbar utveckling och tillväxt, både när det gäller det ekologiska, ekonomiska och sociala perspektivet.

Samverkan

Regionens samverkan med andra aktörer inom miljöområdet har utvecklats. Exempel på aktörer som regionen samverkar med är Trafikverket, Energimyndigheten, Bio Fuel Region, Västernorrlands Energikontor och Mittnordenkommittén.

Flera av aktiviteterna som dessa projekt bedriver är utåtriktade mot företag, organisationer och allmänhet.

Extern samverkan

Regionala energikontoret

Energikontoret Västernorrland tillhör från år 2020 Region Västernorrland. De har som uppgift att bidra till en hållbar utveckling med Västernorrland som utgångspunkt. I uppdraget ingår att öka andelen förnybar energi och att få företag och offentlig verksamhet att effektivisera sin energianvändning och spara på våra naturresurser.

Mer om Energikontoret Västernorrland

Styrande dokument

Hållbarhetsplan

Miljö- och energipolicy

Kontakt

Sofia Mackin, verksamhetschef Miljö- och folkhälsoverksamheten 
E-postadress: sofia.mackin@rvn.se

För frågor om miljö- och hållbarhetsarbete, skicka e-post till hallbarhet@rvn.se

 


Tillbaka till toppen