Pressrum

Här har vi samlat information som riktar sig särskilt till massmedia. Informationen ska underlätta medias bevakning av vad som händer i Region Västernorrland.

Vill du komma i kontakt med någon inom Region Västernorrland är du välkommen att höra av dig:

Foto och ljudupptagning i våra lokaler

På våra sjukhus råder fotoförbud, det gäller i alla lokaler inklusive entréer. För att få fotografera, spela in ljud eller bild måste journalister och fotografer få tillstånd av verksamhetschef eller motsvarande. Journalisten ska arbeta så att hen inte riskerar våra medarbetares arbetsmiljö, patientens säkerhet eller sekretess när tillstånd har getts.

Patientsekretess

Alla som jobbar inom vården har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen OSL. Uppgifter om en patients hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden omfattas av sekretess. Vi kan därför som huvudregel varken bekräfta eller dementera påståenden eller svara på frågor om enskilda patienter.

Mer om sekretess på 1177.se

Offentlighets- och sekretesslagen (riksdagen.se)

Senaste pressmeddelanden 

Alla pressmeddelanden

Prenumerera med RSS


Tillbaka till toppen