Folktandvårdens klinik Höga kusten i Ullånger ska avvecklas enligt ett beslut i regionfullmäktige.
Beslut fattat - Folktandvårdens klinik Höga kusten i Ullånger avvecklas.

Beslut fattat – Folktandvården Höga kusten avvecklas

2023-11-23 15:22

Torsdagen den 23 november beslutade regionfullmäktige att Höga kusten-kliniken i Ullånger ska avvecklas.

– Det är tråkigt för att det är en mycket fin klinik, samtidigt behöver vi samla resurser och fokusera framåt för patienternas bästa. Det handlar även om arbetsmiljön för medarbetare och chefer, säger Ingela Skopac Sedin, verksamhetschef Folktandvården Ångermanland.

Brist på resurser

Beslutet fattades mot bakgrund av att Folktandvården under ett flertal år har haft svårigheter att bemanna kliniken med tandläkare. Trots stora ansträngningar har bemanningsfrågan inte kunnat lösas.

Mobil tandvårdsklinik

Avvecklingen kommer att ske under 2024 i samband med att den nya mobila tandvårdskliniken tas i bruk. Den kommer att transporteras runt på trailer till de orter där Folktandandvården tidigare haft verksamhet och i första hand utföra barntandvård.

Vuxna patienter med frisktandvårdsavtal erbjuds att flytta över till andra kliniker i verksamhetsområdet, om patienten inte själv väljer en annan Folktandvårdsklinik. Övriga vuxna hänvisas till andra vårdgivare.

Ingen sägs upp

Medarbetarna på kliniken är informerade och kommer att erbjudas tjänster i verksamhetsområdet.


Tillbaka till toppen