Folktandvårdens klinik Höga kusten ligger i Ullånger.
Folktandvårdens klinik Höga kusten ligger i Ullånger.

Förslag inlämnat om att avveckla Folktandvårdens klinik Höga Kusten

2023-09-22 13:00

Trots stora rekryteringsinsatser under flera år, har det inte gått att rekrytera tandläkare till Folktandvårdens klinik Höga Kusten i Ullånger. Därför har ett förslag om att avveckla kliniken nu lämnats in till den politiska majoriteten i regionen.

– Vi har lagt ner mycket resurser på rekryteringsinsatser, men nu har vi kommit till vägs ände, säger Ingela Skopac Sedin, verksamhetschef Folktandvården Ångermanland.

Mobil tandvårdsklinik

Samtidigt som avvecklingen sker 2024 ska den mobila tandvårdskliniken (trailer) tas i bruk. Tanken är att den ska möta upp behovet av barntandvård i Ullångersområdet, enligt förslaget. 

Vuxna patienter med frisktandvårdsavtal erbjuds att flytta över till andra kliniker i verksamhetsområdet, om patienten inte själv väljer en annan Folktandvårdsklinik. Övriga vuxna kommer att hänvisas till andra vårdgivare  då Folktandvården saknar resurser att hjälpa alla.

Stort behov av personal

De tre personer som arbetar på Höga kustenkliniken kommer att erbjudas jobb på någon av Folktandvårdens andra kliniker i verksamhetsområdet, eftersom Folktandvårdens behov av personal och kompetens är stort.

– Ser vi till antalet kliniker i hela länet så är Kramfors kommun den enda kommunen där vi har två kliniker, bortsett från de större städerna Örnsköldsvik och Sundsvall, säger Ingela Skopac Sedin.

Nu ska förslaget beredas politiskt innan regionfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan, vilket förmodligen sker i november.


Tillbaka till toppen