Porträttbild på specialisttandläkare Fanny Ellner i en föreläsningssal.
Fredagen den 31 maj blev Fanny Ellner examinerad och färdig specialist i pedodonti.

Specialisttandläkare Fanny möter ofta barn som far illa: ”Hoppas kunna få till en förändring”

2024-06-05 14:00

Vad kan tandvården göra för att hjälpa barn som far illa? Ganska mycket, visar det sig. Fanny Ellner, blev färdig specialisttandläkare i pedodonti den 31 maj, och vid hennes examinationsföreläsning presenterades flera konkreta förslag.

Examinationen skedde i aulan på Sundsvalls sjukhus inför ett 50-tal åhörare, både på plats och via länk.

– Vi har många områden som vi skulle kunna förbättra oss på, både när det gäller att uppmärksamma fler barn som far illa, men också hur vi ska utforma våra orosanmälningar för att de ska ge mer tyngd, säger Fanny Ellner.

Mer samverkan behövs

Enligt Fanny Ellner finns det behov av en större samverkan med andra aktörer än vad Folktandvården har idag, som till exempel med socialtjänsten och barnahus.

– Jag hoppas på att vi ska kunna få till en förändring inom det här området. Vi har en viktig roll när det gäller att ta initiativ i de här frågorna, säger Fanny Ellner.

Folktandvården initiativtagare

Även om Folktandvården inte har skyldighet att ta alla initiativ i frågor som rör barn som far illa, finns inga hinder för Folktandvården att trots allt göra det, berättar Fanny Ellner. Ett exempel är munhälsoundersökningar inför placeringar av barn.

– Eftersom det inte finns ett samarbete så tycker jag att vi bör ta tag i den här frågan då den är viktig. När tandvården gör munhälsoundersökningar har man i 40 procent av fallen upptäckt vårdbehov hos barnen, säger Fanny Ellner.

Fanny Ellner föreläser vid ett podium i en föreläsningssal på Sundsvalls sjukhus.
Examinationen skedde i aulan på Sundsvalls sjukhus inför ett 50-tal åhörare, både på plats och via länk.

Konkreta förbättringar

Hon har också flera konkreta förslag som ska göra det lättare för personalen i tandvården att göra fler orosanmälningar, till exempel rutiner vid patientbesök, information i väntrum och kunskapsspridning till klinikerna.

Stort mörkertal

Tandvården har en skyldighet att göra en orosanmälan till de sociala myndigheterna, om de misstänker att ett barn far illa på något sätt. Det görs, men alldeles för lite. De utsatta barnen är många fler än de som upptäcks inom till exempel tandvården.

– Ja, absolut, det är ett stort mörkertal, avslutar Fanny Ellner.


Tillbaka till toppen