Utslagna tänder

Om oturen är framme och man råkar slå i sina tänder kan en del av en tand gå av. I värsta fall kan hela tandkronan eller - ännu värre - tänder med rot och allt slås ut. Skulle det hända dig, kontakta din tandläkare så fort som möjligt. 

Det gäller framför allt utslagna tänder, eftersom tiden utanför munnen har stor betydelse för om tanden kan räddas.

Spara flisan!

Om det försvinner en bit av en tand - försök hitta den och ta med den till tandläkaren. Är biten tillräckligt stor kan vi ofta klistra fast den igen. Går inte det så ersätter vi den avslagna flisan med en tandfärgad plastfyllning. Om en större bit av tanden eller hela tandkronan slagits av, kan den också ersättas med en plastfyllning eller med en delkrona av porslin.

Helt utslagen tand

Har du skadat en tand så illa att den lossnat helt - försök sätta tillbaka den. Om den är nersmutsad ska du skölja av den försiktigt i vanligt vatten. Undvik att beröra själva roten! Om det inte går att sätta tillbaka den, kan du istället lägga den i mjölk eller stoppa in tanden under tungan. Det är nämligen mycket viktigt att hålla tanden fuktig. Kom sedan så snabbt som möjligt till oss på Folktandvården, så hjälper vi dig.

Utslagen mjölktand

Är det en mjölktand som blivit utslagen är det viktigt att komma ihåg att du absolut inte ska försöka sätta tillbaka den igen. Då finns det risk att du skadar vuxentanden (den permanenta tanden) som ligger dold i käken.

Behöver utslagna tänder rotfyllas?

Om den utslagna tanden inte har en färdigutvecklad rot och om den placeras tillbaka på plats inom 45 minuter har den en möjlighet att klara sig utan att behöva rotfyllas. Tänder som däremot har en färdigutvecklad rot måste ofta rotfyllas. Oavsett om du slagit av ett hörn på tanden eller om den varit helt utslagen är det viktigt att göra en noggrann uppföljning hos din tandläkare.


Tillbaka till toppen