Bettskena

Funktionen i tuggsystemet, det vill säga bettet, käklederna och musklerna, kan drabbas av olika störningar. Orsaken till dessa störningar kan vara flera. Det kan till exempel bero på tandförluster, sjukdomar i käklederna, inflammation eller ökad spänning i tuggmusklerna.

Många människor pressar eller gnisslar tänder på grund av stress. Några får besvär av detta i form av huvudvärk, ömma tänder och käkar. Då kan en bettskena bidra till att ta bort eller lindra besvären.

Varför bettskena?

En bettskena används för att stabilisera underkäken och avlasta käklederna. Den kan också användas för att förbättra funktionen i tuggsystemet och bidra till att spända käkmuskler lättare kan slappna av. Slutligen skyddar bettskenan från det slitage och den belastning på tänderna som gnisslingen orsakar.

Vanligtvis används skenan endast när man sover. Vid behov kan skenan användas dygnet runt för att få god behandlingseffekt.

Olika bettskenor - olika funktioner

Den vanligast använda skenan är en plan bettskena, framställd i hård plast. Den används för att stabilisera underkäken och avlasta käklederna. Bettskenor i mjukplast används för att dämpa akuta besvär från tänder, tuggmuskler och käkleder. Speciella bettskenor framställs till exempel vid förslitningsskador eller sjukdomar i käkleden.

Hur går det till?

Tandläkaren gör en undersökning och bedömer vilken bettskenebehandling som är lämplig. Avtryck tas för skenan. Vid nästa besök får du skenan. Den finjusteras och du får instruktioner om hur du ska använda den. Efter detta får du komma på återbesök och vid behov justeras skenan ytterligare.

Hur känns det?

Till en början kan det kännas ovant att använda en bettskena. En del upplever att de blir torra i munnen medan andra får ökad salivmängd. Någon kan uppleva att det i början av användningen ömmar i tänderna. Var lugn! I de allra flesta fall brukar det gå över.

Har du frågor?

Kontakta din tandläkare så får du hjälp. 


Tillbaka till toppen