Blekning av enstaka tand

Naturligt har vi olika färg på våra tänder. Färgen ändras dessutom i takt med att vi åldras. Ibland kan en enstaka tand av olika anledningar bli mörkare än de övriga tänderna.

Om det rör sig om en ytlig missfärgning, orsakad exempelvis av en beläggning, kan det räcka med en enkel puts. Om orsaken sitter inne i tanden kan en blekning vara ett sätt att få den ljus igen.

Orsaker till missfärgning

En missfärgning kan sitta olika djupt i tanden. Om pulpan, det vill säga den vävnad som finns inuti tanden har blivit skadad, kan de nedbrytningsprodukter som bildas ge en färgförändring. Tandens färg kan också påverkas av färgämnen i mat och dryck.

Så här går det till

Gamla fyllningar och annat som kan ha bidragit till missfärgningen tas först bort. Tandläkaren gör en öppning på tandens baksida för att kunna bleka den "inifrån" med blekmedlet. Behandlingen utförs under skydd av en gummiduk. Efter rengöring placeras blekmedlet på plats inuti tanden. En tillfällig tät fyllning får fungera som skydd.

Blekning kan ta tid

Efter cirka en vecka kontrollerar tandläkaren resultatet. Behandlingen upprepas vid behov en eller ett par gånger. Hur bra man lyckas med blekningen beror till stor del på vad som orsakat missfärgningen och tanden kan i vissa fall bli ojämnt blekt. Målet är att tanden ska bli "överblekt", eftersom den med tiden ofta återfår en något mörkare nyans. Behandlingen avslutas med att tandläkaren gör en fyllning med ett tandfärgat material. 


Tillbaka till toppen