Delprotes

Att sakna någon eller några tänder i en eller båda käkarna kan påverka utseendet och innebära svårigheter att tugga. Det har också betydelse för talet. En avtagbar delprotes ger en möjlighet att ersätta de saknade tänderna.

Framställning

En delprotes består oftast av en metallkonstruktion, ett plastmaterial och proteständer av plast. Metallen gör protesen stabil och plastmaterialet ersätter förlorat tandkött. Delprotesen får stöd av kvarvarande tänder och hålls på plats med hjälp av klamrar.

För att få en delprotes med god funktion och estetik krävs en noggrann planering. Behandlingen sker i samarbete med både patient och tandtekniker. Tandläkaren börjar med att bestämma vilka av de intilliggande tänderna som ska ge stöd åt protesen. Sedan tas ett avtryck som skickas till en tandtekniker. Behandlingen kräver ytterligare ett antal besök. Mellan varje besök skickas arbetet till en tekniker, som till sist färdigställer protesen.

Anpassning

Det kan ta tid att vänja sig vid en delprotes. I början kan det ömma och göra ont, eftersom munnen måste anpassa sig till trycket av protesen. Tryck- och skavsår uppstår nästan alltid i början. Tandläkaren kontrollerar tuggfunktion och slemhinnor i munnen vid återbesöken och justerar protesen om det behövs.

Skötsel

Protesen ska rengöras morgon och kväll med hjälp av en mjuk tandborste. Blir det beläggningar i form av tandsten är det bäst att låta vår tandvårdspersonal ta bort den. Även för den som inte har några direkta problem är det viktigt att regelbundet gå till sin tandläkare för att kontrollera tandprotes, tänder och slemhinnor. 


Tillbaka till toppen