Fyllningsmaterial

I dag är de vanligaste tandfyllningsmaterialen komposit, kompomerer, eller plast som de kallas, glasjonomer och amalgam. Tandfyllningar kan också göras som fasta inlägg eller som hela tandkronor. Då används oftast porslin-keram eller guld.

Komposit

En kompositfyllning består av en plastmassa som innehåller små partiklar av kvarts eller glas. Fördelarna med en kompositfyllning är att materialet är tandfärgat och att det går att fästa direkt till tanden.

En kompositfyllning håller i ungefär 5-10 år och materialet fungerar bäst vid små lagningar. Nackdelar är att de är känsliga för påfrestningar som hårt tuggtryck och att de lätt samlar plack (bakteriebeläggningar). De missfärgas också lätt om du är rökare.

Glasjonomer

Glasjonomer är en typ av tandfyllningscement som innehåller fluor. Det är vanligt vid tandfyllningar på mjölktänder. Den främsta fördelen är förmågan att uppta och avge fluor, vilket kan förebygga karies (hål i tänderna). Detta gör att materialet används även på vuxna vid små reparationer av fyllningar eller vid hög risk för nya hål. Nackdelar är ökad känslighet för vätska och begränsad hållfasthet.

Kompomerer

Kompomerer är ett nytt material och är egentligen en blandning av komposit och glasjonomer. Fördelarna är att det har god estetik och avger fluor. Nackdelen är att det har begränsad hållfasthet.

Guld

Guld har uppvisat den längsta hållbarheten av alla tandfyllningsmaterial. Det används oftast som ett fast inlägg eller en krona och passar bäst långt bak i munnen. Att laga med guld blir dyrare än att laga med plast. Tandläkaren samarbetar dessutom med en tandtekniker, som gör en guldfyllning som passar just din tand.

Porslin-keram

De estetiska fördelarna överväger eftersom dessa fyllningar har stora likheter med en riktig tand, både vad gäller färg och form. Samma sak gäller som för guldfyllningar - tandläkaren samarbetar med en tandtekniker.


Tillbaka till toppen