Röntgen

Röntgentekniken har använts i många år inom tandvårdsyrket som ett hjälpmedel för att ställa diagnos på sjukdom i tänder och käkben. Med hjälp av röntgenteknik går det att upptäcka sjukdomar i tänder och skelett i ett tidigt skede. Därmed är det också lättare att förebygga eventuella sjukdomar i munnen och tänderna tack vare röntgentekniken.

En vågrörelse

Röntgenstrålning är en elektromagnetisk vågrörelse, liknande det synliga ljuset, men med betydligt kortare våglängd. Strålarnas egenskaper skiljer sig också från det synliga ljuset genom att kunna tränga igenom vissa föremål, till exempel kroppsvävnad.

Hur mycket röntgenstrålarna kan tränga igenom beror på tätheten i vävnaden. Eftersom skelett och tänder har större täthet är det också de som syns bäst på röntgenbilden. Vid skador på ben och tänder löses kalk ut ur det skadade området. Med en röntgenbild kan därför tandläkaren se skador som annars är dolda för blotta ögat, exempelvis karies och tandlossning.

Röntgen är individuellt anpassat

Vi röntgar inte dina tänder rutinmässigt. Det ska finnas en orsak till att göra en röntgenundersökning och varje undersökning är också individuellt anpassad. Tack vare dagens moderna teknik har den radioaktiva strålningen i samband med röntgen minimerats. Känsligare film och digital röntgenteknik har gjort att stråldoserna minskat ytterligare.

Upptäckt som gav Nobelpris

Det var professor Wilhelm Conrad Röntgen som 1895 upptäckte den dittills okända tekniken. Sex år senare, 1901, fick professor Röntgen Nobelpriset i fysik. Röntgenstrålarna har haft en mycket stor betydelse i bland annat medicinskt sammanhang och tandläkarna var en av de första yrkesgrupperna som använde sig av röntgen som hjälpmedel. 


Tillbaka till toppen