Rotfyllning

Har du haft tandvärk någon gång?

Det kan vara ett tecken på att något allvarligt har hänt. Tandvärk har sitt ursprung i sjukdomar i tandpulpan, det vill säga den vävnad som finns inuti varje tand. Vävnaden består i huvudsak av blodkärl och nervvävnad. Om pulpan skadas kan det framkalla en intensiv smärta.

Orsaker till skador

Pulpan kan drabbas av olika typer av skador. Det kan vara på grund av ett kariesangrepp (hål i tanden), ett kraftigt slag mot tanden eller djupa fyllningar. Den vanligaste orsaken till en pulpaskada är bakterier från ett kariesangrepp. Dessa kan framkalla en inflammation i pulpan. Om skadan inte är så stor och om det som irriterat pulpan avlägsnas (t ex genom att man tar bort all karies) kan det ske en utläkning av pulpaskadan.

Om inflammationen inte blir behandlad kan pulpan dö. Pulpan finns i ett litet hålrum som smalnar av och blir till en rotkanal. Om pulpavävnaden har dött och skadeprocessen i tanden får fortsätta ytterligare, kan den sprida sig genom rotkanalen ut till vävnaderna runt roten och även ge upphov till en inflammation i käkbenet. En röntgenbild kan avslöja en sådan skada.

Skador på pulpan kan vara akuta eller kroniska. Vid den akuta inflammationen kan du förutom tandvärk få feber, svullnad och till och med en synlig varbildning intill den aktuella tanden.

Den kroniska inflammationen utvecklas smygande och kan finnas i flera år utan att du märker något. En tandinfektion försvinner aldrig av sig själv, utan även en "tyst" infektion måste behandlas, eftersom den kan övergå till att bli akut eller spridas till andra delar av kroppen.

Behandling

I de allra flesta fall kan tanden räddas med en rotbehandling och rotfyllning. Rotkanalen rensas från skadad nervvävnad och bakterier. När rotkanalen är ren och bakteriefri fylls den igen med en tättslutande rotfyllning. Behandlingen kräver i regel flera besök och kan upplevas som omständlig. Det är viktigt att behandlingen utförs med stor noggrannhet för att resultatet ska bli lyckat. Det är också nödvändigt att följa upp behandlingen med röntgenkontroller hos din tandläkare.


Tillbaka till toppen