Salivtest med bakterieprov

Saliven hjälper till att skydda dina tänder och kan dessutom reparera ytliga skador. Den som lider av muntorrhet löper större risk att få karies (hål i tänderna). Med hjälp av ett enkelt test av saliven kan du få svar på om du ligger i riskzonen för att få karies.

Saliven innehåller information

Ett salivprov kan ge en mängd upplysningar. Du kan till exempel få en bedömning av hur mycket kariesframkallande bakterier som finns på dina tänder. De två bakterietyper som är intressanta är Streptococcus Mutans och lactobaciller. Streptococcus Mutans har betydelse för att karies ska uppstå och en för hög halt av lactobaciller avslöjar bland annat olämpliga kostvanor.

Saliven spolar och skyddar

Med ett salivtest kan vi mäta sekretionshastigheten, det vill säga hur fort ny saliv bildas. Mängden saliv har betydelse för hur snabbt den kan spola rent runt tänderna och späda ut den syra som bakterierna bildar. Det går också att mäta salivens buffringsförmåga, alltså salivens förmåga att motverka syror.

Salivens mängd och kvalitet har stor betydelse för vilket skydd dina tänder får mot karies. Plötslig uppkomst av omfattande kariesangrepp kan bero på förändringar i din saliv. Sådana förändringar kan ske utan att du märker det, speciellt i samband med sjukdom och användandet av vissa läkemedel.

Lättare att välja behandling

Ett salivprov är enkelt att genomföra. Resultatet av provet ger oss större möjlighet att välja rätt behandling för dig. Det underlättar också för oss att ge råd om hur du ska förändra dina kostvanor.

När du har blivit färdigbehandlad och har ändrat dina kostvanor kan vi ta ett nytt salivprov. Då ser vi om mängden skadliga bakterier har minskat och om din saliv blivit bättre.


Tillbaka till toppen